Reglement 2024

1. Lidmaatschap

Iedereen die graag in clubverband fietst kan lid worden  van onze club. Iemand die vraagt om aan te sluiten mag als kennismaking enkele keren meefietsen, daarna kan hij beslissen of hij bij de club komt. Bij aansluiting wordt er lidgeld betaald (verzekering inbegrepen).

Van alle leden wordt verwacht dat ze meewerken aan organisaties van de club.

2. Kledij

Omwille van de sponsors wordt er verwacht, om tijdens elke kalenderrit de clubkledij te dragen.

Dus zowel op zaterdag als op zondag wordt er gefietst met de clubkledij.

3. Vertrek en aankomst

Het vertrek is aan de Hamburgerhoek, Plakkettenberg 1, 3582 Koersel.

De aankomst is aan het cafetaria van T.C. Koersel.

4. Rustpauze

Tijdens de korte ritten wordt er geen rustpauze voorzien. Bij langere ritten worden rustpauzes voorzien in samenspraak met de ritbegeleider.

5. Rijgedrag

De wegcode wordt nageleefd. Vanaf 15 fietsers wordt er op de rijweg gefietst.

We rijden een snelheid zodat iedereen vlot kan volgen. Indien de snelheid om eender welke reden te hoog ligt gelieve dit tijdig (tijdens de rit) duidelijk kenbaar te maken.

De ritbegeleider bepaalt de te volgen route en daar dient iedereen zich aan te houden.

De ritbegeleider beslist waar en wanneer er vrij tempo wordt gegeven.

Om van kledij te wisselen, wordt er in groep gestopt, dit om ongelukken te voorkomen.

6. Vroegtijdig uit de groep fietsen                                               

Wanneer men vroegtijdig  uit de groep wil fietsen bij thuiskomst moet men dit kenbaar maken, en zich laten afzakken naar de laatste plaats in de groep, dit om ongelukken te voorkomen.

7. Clubkampioenschap

Voor een geldige rit moeten er minstens drie deelnemers zijn.

Indien de ritbegeleider door omstandigheden de rit niet kan begeleiden, dient hij het bestuur ten laatste een half uur voor aanvang van de rit te verwittigen.

Een rit die wordt ingekort ( vb. omwille van het slechte weer) telt voor de voorziene afstand bij de puntentelling. Voor elke gereden rit op de kalender krijgt men punten als volgt

< 90 km              2 punten

90 – 120 km       3 punten

121 – 150 km     4 punten

151 - 180 km      5 punten

181 - 200 km      6 punten

Voor wie komt helpen op de GP Plakkettenberg worden er ook punten toegekend.

Clubkampioen wordt diegene met de meeste punten en bij gelijke punten geven de meeste km’s de exacte stand aan.

8. Verzekeringen.

WTC Steenoven heeft een verzekering afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid en schade aan derden welke ons in groepsverband dekt.

10. Website informatie: www.wtcsteenoven.be

De website van onze club staat ten dienste van al onze leden.

10. E-mail

wtcsteenoven[at]gmail.com

 

Ere-Voorzitter René van Campfort        

Bestuursleden: Jannes Cauberghs  Erwin Goris  Herman Loos  Dirk Wijsmans       

 

Laatste wijziging op 1 maart 2022